Tulevaisuuden hoitopolkuja kartoittamassa

Tulevaisuuden hoitopolkuja kartoittamassa

10.9.2018

Sairaudet ovat yksilöllisiä siinä missä ihmisetkin. Hoitojen kehittäminen vaatiikin monesti kullekin potilaalle räätälöityjä ratkaisuja. Suomessa on käynnissä monia yksilöllistetyn hoidon kehityshankkeita. Uusi Future Care Finland -verkkosivusto kokoaa näistä tietoa kaikkien nähtäville.

Sairauksien hoito on muuttumassa entistä yksilöllistetymmäksi. Suuntana on P4-terveydenhuolto, joka on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää, yksilöllistettyä ja osallistavaa (predictive, preventive, personalised, participatory).

Täsmälääketieteen näkökulmasta katsottuna sairauksien yksilöllistetty hoito tarkoittaa sairauksien hoitamista kohdistetusti molekyylitason muutosten perusteella.

Potilaan näkökulmasta taas yksilöllistetty hoito tarkoittaa tehokkaan hoidon lisäksi myös sitä, että elämän- tilanne, elämänlaatu ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

Hoitava lääkäri joutuu tasapainoile- maan näiden eri näkökulmien kanssa ja pyrkii tunnistamaan potilaat, jotka hyötyvät juuri tietystä hoidosta.

Suomen hankkeet yhdellä alustalla

Tänä päivänä Suomessa saatava hoito on monilla mittareilla mitattuna erittäin laadukasta ja jo monilta osin yksilöllistettyä. Esimerkiksi syövänhoidossa on otettu mittavia edistysaskeleita viime vuosina.

Käynnissä on parhaillaan lukuisia tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tähtäävät yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseen. Tietoa näistä hankkeista on kuitenkin saatavissa hyvin hajanaisesti ja sitä on siksi vaikeaa löytää.

Tästä syystä asiantuntijapalveluita lääketeollisuudelle ja terveydenhuollon toimijoille tarjoava Medaffcon on avannut uuden Future Care Finland -verkkosivuston, jonne kootaan tietoa suomalaisista, yksilöllistettyyn hoitoon liittyvistä hankkeista, innovaatioista ja teknologioista. Esimerkit liittyvät erityisesti syövän hoitoon sekä toisaalta sairauksien ehkäisyyn.

– Suomessa tehdään valtavasti töitä entistä vaikuttavampien hoitojen sekä sairauksien ennaltaehkäisyn eteen. Näitä edistysaskelia nostamme Future Care Finland -sivustolle, sanoo Medaffconin vanhempi tieteellinen asiantuntija, kehityspäällikkö Maija Wolf.

Uusia innovaatioita syntyy tiuhaan tahtiin kehittyvän teknologian, digitalisaation, tekoälyn ja tosielämän tiedon hyödyntämisestä.

– Suomi on edelläkävijä korkealaatuisen tutkimuksen, innovatiivisuuden sekä terveysalan kehitystä tukevan infrastruktuurinsa ansiosta. Future Care Finland toimii näyteikkunana, ja tarjoaa näkymän niistä monista konkreettisista toimista, joilla yksilöllistettyjä hoitoja Suomessa kehitetään. Meidän täytyy olla Suomessa aktiivisia, jotta saamme myös kansainväliset toimijat kiinnostumaan erityyppisistä yhteistyöhankkeista, sanoo Wolf.

Avoimen Future Care Finland -sivuston lisäksi Medaffcon kokoaa ja rakentaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti kustomoituja tietokokonaisuuksia Future Care Platform -alustalle. Alustalle voidaan koota esimerkiksi hoitopolkuun, terveydenhuollon menetelmien arviointiin ja rekisteri- tutkimuksiin liittyvää tietoa.

Muutosten aikakausi Suomalainen terveydenhuolto on isojen rakenteellisten muutosten edessä. Väestö ikääntyy samalla kun työikäisen väestön suhteellinen osuus jatkaa laskuaan. Terveydenhuollon resurssien on siis jatkossa riitettävä yhä isommalle joukolle. Siihen tarvitaan entistä vaikuttavampia hoitoja, ja samalla painotuksen pitää vähitellen siirtyä oireiden hoitamisesta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toisin sanoen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon.

Teknologian kehittymisen myötä jokaisen oma rooli hyvinvoinnin yllä- pitämisessä tulee korostumaan. Jo nyt monelle oman terveyden seuraaminen erilaisten älylaitteiden tai mobiilisovellusten avulla on arkipäivää. Kuluttajille suunnattuja geenitestejä myydään jo apteekeissa ja niiden avulla voidaan kartoittaa mahdollisia geneettisiä riskitekijöitä sairauksiin, joihin sairastumista voidaan elämän- tapamuutoksilla vaikuttaa.

Suomessa hyvää hoitoa

– Suomessa syövänhoito on korkea- tasoista, ja saamme olla siitä ylpeitä, iloitsee Jaana Ahlamaa, Medaffconin lääketieteellisten palveluiden johtaja.

Ahlamaa uskoo, että Future Care Finland hyödyttää niin lääketeollisuutta, terveydenhuollon ammattilaisia kuin kuluttajiakin, jotka ovat kiinnostuneita terveydenhuollon uusista edistysaskelista.

– Tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä ja rohkeaa pilotointia. Jatkossa on myös tärkeää hyödyntää digitalisaation ja tosielämän tiedon tuomia mahdollisuuksia terveydenhuollon kehittämisessä, Ahlamaa pohtii.

Future Care Finland -sivusto kokoaa tietoa suomalaisista, yksilöllistettyyn hoitoon liittyvistä hankkeista, innovaatioista ja teknologioista: www.futurecarefinland.fi

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Medaffconin kanssa

Teksti: Nea Aspiala
Kuva: Kirsi Tuura


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4