Sote – alku uuteen

Sote – alku uuteen

30.8.2017

1900-luku näyttäytyy väestötilastojen valossa suomalaisen terveydenhuollon menestystarinana. Vastasyntyneiden elinajanodote kaksinkertaistui vuosisadan aikana. Köyhä kansakunta kehittyi uutteralla työllä ja päämäärätietoisuudella vahvaksi ja vauraaksi hyvinvointivaltioksi.

Hyvinvointivaltio on kuitenkin kuten mikä tahansa monimutkainen koneisto. Se ei pysy toimintakykyisenä ilman huoltoa ja lopulta perusteellista korjausta.

Nyt 2010-luvulla, kun väestömme ikääntyy, työelämä on murroksessa ja yhteiskuntamme eriarvoistuu, hyvinvointivaltiomme on melkoisessa korjauksen tarpeessa. Siksi teemme parhaillaan historiallisen suurta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Jotta eri puolilla Suomea asuvien ihmisten välinen yhdenvertaisuus paranee, palveluiden järjestämisvastuun tulee jatkossa olla nykyistä laajemmilla harteilla. Hyvinvointivaltion tulee toimia nykyistä tehokkaammin ja tuottaa enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomen Euro Health Consumer Index -sijoitus on pudonnut viime vuodesta. Puutteita havaittiin muun muassa kuntoutuksessa, hoitoon pääsyssä, toisen lääkärin arvion saamisessa ja liikunnan hyödyntämisessä sairauksien ehkäisyssä. Hoitoon pääsyn ongelmat ilmenevät mm. pitkinä jonoina ja esimerkiksi hammashoidon rajallisena tarjontana. Vaikka pärjäämme vertailussa verrattain hyvin, parannettavaa riittää.

Rakenteellisten ja rahoitusta koskevien muutosten lisäksi tarvitsemme palveluiden sisältöihin liittyviä uudistuksia. Esimerkiksi robotiikka ja biopankit mahdollistavat entistä yksilöllisemmän hoidon. Sähköinen tiedonhallinta taas mahdollistaa tietojen entistä laajemman hyödyntämisen yli organisaatio- ja sektorirajojen sekä etäpalveluiden lisääntymisen.

Kokonaisvaltaisen uudistuksen ytimessä ovat kuitenkin toimivat hoitoketjut ja ammattilaisten välinen työnjako. Myös peruskuntiin jäävien tehtävien ja uusien maakuntien tiivis kytkös on varmistettava. Kaiken takana on aito moniammatillinen yhteistyö ja toimiva johtaminen.

Uudistuva sote ei ole täydellinen heti. Välillä tuntuu, kuin etsisimme kadonnutta soteparatiisia, ja kun sitä ei välittömästi löydetä, nostetaan kädet pystyyn. On hyvä muistaa, että sotea tullaan hiomaan vielä lain säätämisen ja voimaantulon jälkeenkin. Se ei tule valmiiksi kerralla.

Järjestelmän onnistumista mitataankin sen kyvyssä arvioida vaikuttavuuttaan ja kehittää itse itseään paremmaksi. Säästötavoitteet ja palvelujen integraatio eivät synny vain rakenteista ja lakipykälistä, vaan ammattilaisten uusina toimintatapoina ja maakunnan päättäjien viisaina ratkaisuina.

Substanssilait takaavat yhdenvertaiset palvelut lain nojalla kaikille. Sote on kuitenkin erilainen eri puolilla Suomea – se on maakunnallisen hallinnon omavoimaisuuden idean ydin.

Annika Saarikko

Perhe- ja peruspalveluministeri,

kansanedustaja (kesk.)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 204

Warning: Illegal string offset 'rules' in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 205
<