Lääkkeet jakeluun turvallisesti

Lääkkeet jakeluun turvallisesti

7.9.2018

Lääkejakelun yksikanavamalli herättää paljon keskustelua. Mitä hyötyä mallista on ja miten lääkejakelua ja apteekkialaa kannattaisi kehittää pistämättä kaikkea uusiksi?

Suomessa kaikilla lääkkeillä on vain yksi jakelukanava. Lääkeyrityksen kanssa sopimuksen tehnyt tukku vastaa yrityksen kaikkien tuotteiden jakelusta apteekeille ja sairaaloille. Jos tukulla on ongelmia toimitusten kanssa, lääkkeiden saatavuus kärsii pahasti. Miksi siis lääkkeitä ei jaella eri kanavia pitkin?

– Uskon, että yksikanavajakelu on hyödyllinen kaikille. Se ei tarkoita, etteikö meillä olisi tilaa kehittymiselle, lääkejakelija Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen sanoo.

Yhden kanavan mallin ehdoton etu on luotettavuus. Lääkkeiden alkuperä on aina tiedossa, mikä vie elintilaa lääkeväärennöksiltä. Näitä esiintyy huomattavasti enemmän maissa, joissa lääkkeitä jaellaan monissa kanavissa.

Yksikanavajakelussa tiedämme myös lääkkeiden saatavuuden: paljonko mitäkin lääkettä Suomessa on sekä keskimääräisen menekin. Ilman näitä tietoja voi tulla tilanteita, joissa potilaiden hyvinvointi tai elämäkin vaarantuu lääkkeiden saatavuusongelmien takia. Apteekit eivät taas halua pitää kustannuksia nostavia varmuusvarastoja.

Lääkejakelun turvaamisessa tärkeintä on avoimuus ja tietoon perustuva toiminta läpi koko toimitusketjun. Kriisitilanteiden prosesseja ja tiedonkulkua onkin syytä tehostaa läpi arvoketjun.

– Mitä aiemmassa vaiheessa tiedämme häiriöistä lääkkeen saatavuudessa, sitä paremmin voimme varautua ja jakaa tuotteita tasaisesti tunnetun kysynnän mukaan, Kaasalainen kertoo.

Säästääkö kuluttaja vai ei?

Monesti väitetään, että monikanavajakelu laskee lääkkeiden hintoja. Markkinamalli ei kuitenkaan vaikuta hintaan, sillä se määräytyy lainsäädännöllisen laskentakaavan mukaan. Lisäksi tilastojen mukaan monikanavamallissa lääketukun osuus kustannuksista on kolminkertainen suomalaiseen malliin verrattuna.

Apteekkilainsäädäntökeskustelussa nousee usein esiin, että Suomessa säästettäisiin jopa 100 miljoonaa euroa muuttamalla jakelujärjestelmää.

– Lääkkeen hinta ja jakelukanava ovat kuitenkin eri asioita. Apteekkien määrä ei vaikuta lääkehintaan. Todennäköisesti muutos kuitenkin pienentäisi keskimääräisen apteekin kokoa, jolloin yksittäisen apteekin kyky kehittää toimintaansa heikkenisi, Kaasalainen toteaa.

Apteekkien kehittäminen on yhteistyötä

Tällä hetkellä yksittäisen suomalaisen apteekin mahdollisuuksia panostaa uusiin toimintamalleihin, kuten verkkokauppaan tai eri hoitomuotoihin, on rajoitettu. Moni rajoituksista juontaa lainsäädännöstä.

Esimerkiksi Ruotsissa lähes 10 prosenttia myydyistä lääkkeistä myydään verkkokaupassa, sillä lainsäädäntö on mahdollistanut lääkkeiden toimituksen yhdestä paikasta.

Tamrossa uskotaan, että sote-uudistus voi tuoda apteekeille myös uudenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi diagnostiikkaa, mittauksia ja rokotuksia tekevä apteekki olisi erinomainen lisä terveydenhuollon lähipalvelupisteenä. Tähän on kuitenkin vielä matkaa.

– Jotta alamme kehittyy, pitää meidän tehdä ja kehittää yhdessä. Tulokset maailmalta osoittavat, että yhteistyö on tehokasta ja toimivaa. Meidän on katsottava laatikon ulkopuolelle ja mietittävä, mitä meidän pitäisi tehdä eri tavalla. Meidän on uskallettava muuttua, Kaasalainen tiivistää.

 Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Tamron kanssa.

Teksti: Katariina Juvonen
Kuva: Laura Oja

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4