Johtaja: kuuntele ja kehitä itseäsi

Johtaja: kuuntele ja kehitä itseäsi

7.9.2018

Hyvä johtaja ilmaisee itseään ymmärrettävästi, ymmärtää muita ja osaa mukauttaa omaa viestiään kuulemansa mukaan. Loistavaksi johtajaksi voi kehittyä vain tekemällä jatkuvasti töitä viestintätaitojensa parantamiseksi.

Uskon, että viestintätaitojen ja yrityksen tuloksen välillä on suora yhteys. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kunnostautuvat yritykset tekevät hyvää tulosta, kasvavat ripeästi ja pitävät riskinsä kurissa, Amchamin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson sanoo.

Kyse on ymmärretyksi tulemisesta. Johtaja osaa kertoa viestinsä tiimilleen ymmärrettävästi, ja tiimi  taas osaa kertoa johtajalle ja kollegoilleen, mitä tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin. Sama pätee ulkoiseen viestintään: asiakkaat ymmärtävät, että ratkaiset heidän ongelmiaan. Tästä vetoavalla tavalla viestivä yritys saa aina uusia asiakkaita.

Aito johtaja on läsnä

Johtajilta odotetaan siis paljon yrityksensä keulahahmoina. Minkälainen hyvä johtaja on viestijänä?

– Hyvät johtajat pystyvät viestimään ennen kaikkea kasvokkain, ja he osaavat ottaa huomioon paitsi sanansa myös elekielensä ja ilmeensä. He osaavat myös kuunnella aktiivisesti, kuulla toisen sanoman ja muokata omaa puhettaan sen mukaan.

Kuunteleminen on jopa tärkeämpää kuin viestiminen. Aito johtaja on läsnä ja paitsi kuuntelee myös saa toisen tuntemaan, että häntä kuunnellaan.

Hyvä johtaja pitää myös huolta, että hänen organisaatiossaan kaikki tuntevat tulevansa kuulluiksi.

Kukaan ei kuitenkaan ole seppä syntyessään. Viestimis- ja johtamistaidot vaativat jatkuvaa työtä ja asiantuntijoiden apua.

Kulttuuri ja kieli kompastuskivinä

Suomessa yksi ongelma voi syntyä kielestä. Englanniksi leader ja manager ovat erilaisia johtajia – ihmisten ja asioiden. Suomeksi nämä molemmat on niputettu johtaja-sanan alle.

– Tässä on ehkä yksi syy siihen, että Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on ajatusjohtajuutta niin paljon. Johtamistapoja ajatellaan erillään toisistaan. Kun taas Suomessa puhut johtajuudesta, mitä se itse asiassa tarkoittaa?

Kulttuuri vaikuttaa viestintään vahvasti myös yleisessä kanssa- käymisessä ja esiintymisessä. Suomalaiset ovat hillittyjä, eivät näytä tunteitaan, pitävät pokerinaamaa. Tämä voi olla ongelmallista muiden kansallisuuksien kanssa. Muista tämä voi tuntua epäaidolta, vaivaannuttavalta. Mitä enemmän suomalaiset yritykset kansainvälistyvät, sitä enemmän tähän on kiinnitettävä huomiota.

– Toivoisin myös, että Suomessakin opetettaisiin esiintymistaitoja jo pienestä pitäen. Kun lavalla oleminen on luontevaa ja esiintymistä pystyy muokkaamaan yleisön mukaan, tästä on apua monin eri tavoin – ei vähiten myynnissä ja markkinoinnissa, joita pidetään suomalaisille heikkoina alueina.

Käännöspisteessä

Pasternak-Jackson palasi Suomeen vuoden 2018 alussa. Oltuaan hetken poissa Suomesta hän näkee, että täällä on käynnissä selvä muutos.

Yrityksissä ymmärretään entistä paremmin johtajuuden ja viestinnän vaikutus kasvuun.

– Yrityksissä halutaan kehittää viestintää ja esiintymistaitoja, viestintää arvostetaan, mutta täällä ollaan nyt myös selvästi avoimempia kuin aiemmin. Avoimuus ulottuu siihenkin, että ihmiset ymmärtävät kaikkien tarvitsevan apua omassa kehittymisessään, toimitusjohtajienkin.

Alexandra Pasternak-Jackson, Amcham Finlandin toimitusjohtaja

Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jacksonin tavoitteena on tehdä Suomesta yhä avoimempi ja kansainvälisempi bisnesympäristö. Toimitusjohtajaksi syksyllä 2017 nimitetty Pasternak-Jackson aloitti uransa Amchamissa vuonna 2008. Hän vastasi aluksi tapahtumien ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Sittemmin hän on toiminut yhdistyksen puolustustoimialan ohjelmajohtajana, Women’s Network -verkoston johtajana sekä operatiivisena johtajana.

Amcham Finland on yksi Suomen vireimmistä bisnesyhteisöistä, johon kuuluu 320 kansainvälistä yhtiötä 20 eri maasta

Johtajaksi kasvetaan

Johtaminen on muutoksessa ja vanhat johtajuuden myytit ovat murtumassa. Se kävi selväksi Johtajan totuuden hetki -keskustelutilaisuudessa kesän SuomiAreenalla Porissa. Lavalla kolme johtajaa kertoivat tarinansa ja jakoivat oivalluksiaan siitä, mikä tekee hyvän johtajan. Vahvoiksi teemoiksi nousivat johtajien tunnetaidot, työtekijöiden kunnioittaminen sekä kommunikaatio ja aito kuunteleminen.

– On kovin vaikea innostua ja onnistua, jollet ole oma itsesi johtajana, sanoi ensimmäisenä lavalle noussut MPS Career Oy:n toimitusjohtaja Elina Koskela.

Koskelan mukaan uuden ajan johtajat tekevät työtä ihmiset keskiössä. Siinä onnistuminen edellyttää hyvää itsetuntemusta sekä vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista.

Mukana kertomassa oman tarinansa olivat myös Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto sekä Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Aarto korosti puheenvuorossaan erityisesti oman esimerkin voimaa.

– Pelkällä asemalla ei voi johtaa, vaan asema ja arvostus pitää ansaita. Paras tapa siihen on näyttää omaa esimerkkiä ja sitoutumista.

Kaikki kolme toimitusjohtajaa olivat yhtä mieltä siitä, että johtajana pitää jatkuvasti kehittää itseään.

– Johtajaksi ei synnytä vaan kasvetaan, huomautti Koskela.

Tilaisuuden järjestivät Palta ry, viestintätoimisto Cocomms Oy sekä johtajuuden katalysaattori Gaia Leadership Oy.