Enemmän irti uusista lääkkeistä

Enemmän irti uusista lääkkeistä

7.9.2018

Vakavien sairauksien hoito etenee, ja kehittyneet lääkehoidot parantavat hoitotuloksia. Hyödynnetäänkö uusia mahdollisuuksia kuitenkaan tarpeeksi?

Vuonna 2010 julkaistun selvityksen mukaan noin joka kolmas sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa1.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin miltä se voi kuulostaa. Uudentyyppisiin täsmällisiin vaikutusmekanismeihin perustuvat hoitovaihtoehdot parantavat eri syöpätautien hoitoennustetta.

Onko silloin kuitenkin vaarana, että kustannustaakka kasvaa? Ei välttämättä. Hoidon vaikutuksia kannat- taa tarkastella uudesta näkökulmasta.

Professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta

Yhä vaikuttavampaa hoitoa

Uudet lääkehoidon muodot rajautuvat useimmiten niihin tautimuotoihin, joihin sen vaikutusmekanismi on suunniteltu. Puhutaan aiempaa rajatummista potilasryhmistä. ”Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan” on kustannusten ja vaikuttavuuden kannalta avainkysymys.

Professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta arvioi, että markkinoille tulevat uudet valmisteet ovat usein kalliimpia mutta tehokkaampia kuin monet käytössä olevat lääkkeet.

Potilaat myös yleensä sietävät niitä paremmin, joten heidän elämänlaatunsa paranee.

Uusi hoito pitäisi Martikaisen mukaan nähdä investointina potilaan tulevaisuuteen. Myös lääkkeiden kokonaistaloudelliset vaikutukset on hyvä huomioida entistä laajemmin.

– On tärkeää arvioida vaikkapa toiminta- ja työkykyyn liittyviä tuottavuuskustannuksia ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Pystyykö ihminen esimerkiksi palaa- maan työelämään?

Kustannustaakkaan liittyviä huolia valaisee Paulus Torkin ja kumppanien tuore tutkimus, jonka mukaan syövän hoidon kokonaiskustannukset suhteessa potilasmäärään ovat Suomessa 2010-luvulla jopa laskeneet2.

Kannusteita vai rajoitteita?

Martikainen pitää tärkeänä saada uusia hoitoja käyttöön entistä nopeammin. Asia ei kuitenkaan valitettavasti ole niin yksioikoinen.

– On olemassa kustannusvaikut- taviksi todettuja hoitoja, jotka ovat kuitenkin käytännössä liian kalliita. Yksittäisen syöpäpotilaan lääkkeet saattavat maksaa jopa yli 40 000–60 000 euroa vuodessa.

Ratkaisuksi hyötyyn ja kustannuksiin liittyvään epävarmuuteen on ehdotettu budjettiriskin jakamista tai vasteeseen perustuvaa riskinjakomallia lääkevalmistajan kanssa. Näin lääkevalmiste voitaisiin ottaa käyttöön ja vaikuttavuuteen liittyvää tietoa kerätä ennen lopullisia päätöksiä.

Ensimmäiset askeleet tähän suuntaan on jo otettu. Lääkkeiden hintalautakunta eli Hila kokeilee parhaillaan ehdollista korvattavuutta. Myös monet sairaalat ovat ottaneet käyttöön riskin- jaon malleja.

Toivoa sopii, ettei käytäntö jäisi tilapäiseksi vaan saisi pysyvän lainvoiman lähivuosina.

Lähteet:

  1. Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010- 2020. Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. Osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2971-5. Luettu 7.8.2018
  2. Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Mäklin S, Mecklin JP, Bono P, Kataja V, Karjalainen S. Cancer costs and outcomes in the Finnish population 2004- 2014. Acta Oncol. 2018 Feb;57(2):297-303.

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä lääkeyhtiö Janssenin kanssa.

PHFIN/HEM/0718/0001

 

Teksti: Marjo Kanerva
Kuva: Shutterstock ja Alias Studio

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4