Terveys

Kuuluuko potilaiden ääni lääkkeiden arviointiprosesseissa?

Monitahoisessa ja mutkikkaassa arviointijärjestelmässä huomioidaan useita näkökulmia ja kuullaan eri toimijoita. Päätösten vaikutukset näkyvät lopulta potilaiden lääkehoidossa ja arjessa. Myyntiluvan saatuaan uusi lääke voi joutua pitkäänkin arviointiin, jossa sen hoidollisia ja taloudellisia ominaisuuksia puntaroidaan. Arviointia vaaditaan esimerkiksi korvattavuuksista ja sairaalalääkkeiden

Lue lisää

Keuhkosyöpäkampanja murtaa ennakkoluuloja

Keuhkosyöpäpotilaat kokevat usein häpeää ja kohtaavat ennakkoluuloja niin terveydenhuollon piirissä kuin lähi- ympäristössäänkin. Marraskuussa käynnistyvä keuhko- syöpäkampanja tuo esille potilaiden ääntä ja poistaa sairauteen liittyvää stigmaa. Tavoitteena on myös herättää toivoa – uusia hoitoja kehitetään ja otetaan käyttöön jatkuvasti.

Lue lisää

Kun lääkelasku ei ole enää entisensä

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki muokkasi diabeteslääkkeiden Kela-korvattavuuksia. Muutos on näkynyt muun muassa tuhansien diabetespotilaiden lompakoissa sekä hoidon suunnittelussa.

Lue lisää

Normaalia vanhenemista vai sittenkin läppävika?

Jos liikkeelle lähtiessä rintaan sattuu ja hengästyttää, syke nousee pienestäkin ponnistuksesta ja rasitus saa jopa pyörtymään, oireiden taustalla saattaa olla sydämen läppävika. Aorttaläpän ahtauma on länsimaissa ikääntyneiden yleisin hoitoa edellyttävä sydämen läppävika. Sairaus koskettaa jopa seitsemää prosenttia yli 65-vuotiaista suomalaisista.

Lue lisää

Tulevaisuuden hoitopolkuja kartoittamassa

Sairaudet ovat yksilöllisiä siinä missä ihmisetkin. Hoitojen kehittäminen vaatiikin monesti kullekin potilaalle räätälöityjä ratkaisuja. Suomessa on käynnissä monia yksilöllistetyn hoidon kehityshankkeita. Uusi Future Care Finland -verkkosivusto kokoaa näistä tietoa kaikkien nähtäville. Sairauksien hoito on muuttumassa entistä yksilöllistetymmäksi. Suuntana on P4-terveydenhuolto,

Lue lisää

Enemmän irti uusista lääkkeistä

Vakavien sairauksien hoito etenee, ja kehittyneet lääkehoidot parantavat hoitotuloksia. Hyödynnetäänkö uusia mahdollisuuksia kuitenkaan tarpeeksi? Vuonna 2010 julkaistun selvityksen mukaan noin joka kolmas sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa1. Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin miltä se voi kuulostaa. Uudentyyppisiin täsmällisiin

Lue lisää

Psoriasiksen tehokas ja aikainen hoito parantaa elämänlaatua

Viisikymmentä vuotta psoriasiksen kanssa elänyt Eila Pethman kuvaa psoriasista elämäntoveriksi, jonka kanssa oppii elämään: välillä sairaus on kiusallinen, mutta toisinaan ihan mukiinmenevä – kunhan käytössä ovat oikeat hoidot.

Lue lisää

Lääkkeet jakeluun turvallisesti

Lääkejakelun yksikanavamalli herättää paljon keskustelua. Mitä hyötyä mallista on ja miten lääkejakelua ja apteekkialaa kannattaisi kehittää pistämättä kaikkea uusiksi?

Lue lisää

Kerro, kerro genomi

Puoli miljoonaa. Sen verran historiallisella Finngen-hankkeella on tavoitteena saada suomalaisten verinäytteitä vuoteen 2023 mennessä. Genomitiedon avulla voidaan saavuttaa isoja askelia muun muassa aivosairauksien hoidossa.

Lue lisää

Tavoitteena entistä ehompi lääkekorvausjärjestelmä

Lääkekorvausten aiheuttamat kustannukset ovat 1980-luvulta saakka kivunneet lähes notkahtamatta ylöspäin. Kohoavia kustannuksia pyritään suitsimaan erilaisin keinoin ja aiheesta keskusteltiin myös Suomi terveystarkastuksessa -tapahtuman aamupäivässä heinäkuisessa Porissa.

Lue lisää