SOTE

Taysissa paikalleen jämähtäminen ei ole vaihtoehto

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Eija Tomás. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosina 2013 ja 2016 teettämissä tunnettuustutkimuksissa selvisi, että tietämys vuonna 2014 voimaantulleesta valinnanvapaudesta on parantunut. Erikoissairaanhoidon valinnanvapausasiakkaiden määrä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa neljässä vuodessa jopa nelinkertaistunut.

Lue lisää

Terveydestä kannattaa puhua

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta ei osoita laantumisen merkkejä, kun vuosisadan hallintouudistusta sorvataan valmiiksi. Sote-uudistus on ollut vakiopuheenaihe jo vuosia ja on sitä varmasti tulevaisuudessakin. Toisaalta hyvinvoinnista ja terveyspalveluista sietääkin puhua. Terveys on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä voimavaroista. Terveys on

Lue lisää

Terveydenhuoltomme on hyvä, mutta ei paras – työtä on vielä tehtäväksi

The Lancet -lehdessä julkaistut viimeaikaiset tutkimukset nostavat oikeutetusti maamme terveydenhuollon maailman ja Euroopan kärkikastiin. Erityisesti erikoissairaanhoitoamme pidetään hyvänä ja tehokkaana.

Lue lisää

Valinnanvapaudesta laadun kirittäjä

Sote-uudistus luo kaikille sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajille uudenlaisen toimintaympäristön, myös julkisille. Kenelläkään ei ole valinnanvapauden toteutuessa enää varaa tuottaa huonoa tai tehotonta palvelua, sillä asiakas äänestää jaloillaan, toteaa Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Lue lisää

Sote – alku uuteen

1900-luku näyttäytyy väestötilastojen valossa suomalaisen terveydenhuollon menestystarinana. Vastasyntyneiden elinajanodote kaksinkertaistui vuosisadan aikana. Köyhä kansakunta kehittyi uutteralla työllä ja päämäärätietoisuudella vahvaksi ja vauraaksi hyvinvointivaltioksi.

Lue lisää

Samalle viivalle

Terveydenhuollon asiantuntijat ja potilaat ovat samaa mieltä: MS-taudin hoito ei toteudu Suomessa tasapuolisesti. Rahoitusmallin muutos ja uusi hoidonseurantajärjestelmä luovat kuitenkin toivoa.

Lue lisää

Etälääkäri tukee hoitajia ja selkeyttää työnjakoa

Etälääkäripalvelussa ei sinänsä ole mitään uutta. Siitä on puhuttu ja sitä on toteutettu ympäri Suomen jo vuosikausia. Terveyspalveluyritys Doctagonin mallissa kyse ei ole kuitenkaan perinteisen potilasvastaanoton toteutuksesta etäyhteyksin.

Lue lisää

Puhutaan sitten rahasta

Kumpaa pitäisi rahoittaa: ikäihmisten ystäväpiirin toimintaa vai sydäninfarktin jälkeistä kuntoutusta? Kuntapäättäjät tekevät tämäntapaisia valintoja, usein ilman riittävää tietoa päätösten pitkäaikaisista vaikutuksista.

Lue lisää

Arvoperusteinen terveydenhuolto on vaikuttavaa terveydenhuoltoa

Suomi tarvitsee soten lisäksi reippaan läpivalaisun, jossa hoidon nykyiset laatuerot tehdään näkyviksi ja korjataan.

Lue lisää