Huomenna

Taysissa paikalleen jämähtäminen ei ole vaihtoehto

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Eija Tomás. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosina 2013 ja 2016 teettämissä tunnettuustutkimuksissa selvisi, että tietämys vuonna 2014 voimaantulleesta valinnanvapaudesta on parantunut. Erikoissairaanhoidon valinnanvapausasiakkaiden määrä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa neljässä vuodessa jopa nelinkertaistunut.

Lue lisää

Tulevaisuuden hoitopolkuja kartoittamassa

Sairaudet ovat yksilöllisiä siinä missä ihmisetkin. Hoitojen kehittäminen vaatiikin monesti kullekin potilaalle räätälöityjä ratkaisuja. Suomessa on käynnissä monia yksilöllistetyn hoidon kehityshankkeita. Uusi Future Care Finland -verkkosivusto kokoaa näistä tietoa kaikkien nähtäville. Sairauksien hoito on muuttumassa entistä yksilöllistetymmäksi. Suuntana on P4-terveydenhuolto,

Lue lisää

Terveydestä kannattaa puhua

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta ei osoita laantumisen merkkejä, kun vuosisadan hallintouudistusta sorvataan valmiiksi. Sote-uudistus on ollut vakiopuheenaihe jo vuosia ja on sitä varmasti tulevaisuudessakin. Toisaalta hyvinvoinnista ja terveyspalveluista sietääkin puhua. Terveys on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä voimavaroista. Terveys on

Lue lisää

Terveydenhuoltomme on hyvä, mutta ei paras – työtä on vielä tehtäväksi

The Lancet -lehdessä julkaistut viimeaikaiset tutkimukset nostavat oikeutetusti maamme terveydenhuollon maailman ja Euroopan kärkikastiin. Erityisesti erikoissairaanhoitoamme pidetään hyvänä ja tehokkaana.

Lue lisää

Geenitestit arkipäiväistyvät terveydenhoidossa

Maailmalla arvellaan olevan noin 8000 erilaista harvinaissairautta, joihin sairastuneet muodostavat suuren potilasjoukon. Harvinaiset sairaudet eivät ole siten niin harvinaisia, kuin yleisesti saatetaan ajatella. Aiemmin on ollut rajoittuneempi käsitys siitä, minkälaisen taudinkuvan tietyn geenin virhe voi saada aikaan. Vuosikymmenet geenitutkimuksessa käytettiin

Lue lisää

Lääkkeet jakeluun turvallisesti

Lääkejakelun yksikanavamalli herättää paljon keskustelua. Mitä hyötyä mallista on ja miten lääkejakelua ja apteekkialaa kannattaisi kehittää pistämättä kaikkea uusiksi?

Lue lisää

Johtaja: kuuntele ja kehitä itseäsi

Hyvä johtaja ilmaisee itseään ymmärrettävästi, ymmärtää muita ja osaa mukauttaa omaa viestiään kuulemansa mukaan. Loistavaksi johtajaksi voi kehittyä vain tekemällä jatkuvasti töitä viestintätaitojensa parantamiseksi. Uskon, että viestintätaitojen ja yrityksen tuloksen välillä on suora yhteys. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kunnostautuvat yritykset

Lue lisää

Teknologiakehitys ja asiakkaiden toiveet muokkaavat liikkumisen tulevaisuutta

Liikkumisen tulevaisuus kehittyy pienin askelin, mutta pian tapamme liikkua on hyvin erilainen kuin nyt, uskoo BMW Suomen toimitusjohtaja Christer Stahl.

Lue lisää

Muutos haastaa vuoropuheluun

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta uudistetaan, teknologian voittokulku tiivistää tahtiaan ja työelämä on todellisessa murroksessa.

Lue lisää

Miten Suomessa johdetaan seuraavat sata vuotta?

Mikä on yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuu työntekijän hyvinvoinnista, kun teknologia mullistaa ennätysnopeasti vanhoja rakenteita ja toimintatapoja? Miten hyvällä johtamisella valjastetaan muutokset vahvuuksiksi ja autetaan ihmisiä loistamaan työssään?

Lue lisää