Arvoperusteinen terveydenhuolto on vaikuttavaa terveydenhuoltoa

Arvoperusteinen terveydenhuolto on vaikuttavaa terveydenhuoltoa

30.8.2016

Suomi tarvitsee soten lisäksi reippaan läpivalaisun, jossa hoidon nykyiset laatuerot tehdään näkyviksi ja korjataan.

Alueiden väliset erot terveydenhuollon laadussa on huomioitu laajemmin vasta viime aikoina potilaiden valinnanvapauden lisääntyessä.

– Uusi sote ei yksin riitä ratkaisemaan terveydenhuollon kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden ongelmia, sanoo johtaja Arne Köhler Boston Consulting Groupista.

BCG ja Novartis selvittivät Suomen terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen mukaan muutoksen perusta on kunnossa; Suomessa on koulutettu ja sitoutunut terveydenhuoltohenkilöstö.

Sen sijaan jotain on tehtävä terveydenhuoltoa

leimaaville laatueroille. Köhler sanoo, että terveydenhuollon johtamista, rahoitusta ja hoidon toteuttamisen ketjua pitäisi kehittää vaikuttavuuden perustalta.

BCG käytti arviointinsa perustana PERFECT-hanketta, joka seuraa potilasmääriltään suurien tai kustannuksiltaan merkittävien sairauksien kustannusvaikuttavuutta.

Vuonna 2013 aivohalvauspotilaiden 28 päivän kuolleisuusluku oli Suomen huonoimmin pärjäävässä sairaanhoitopiirissä 2,8 kertaa suurempi kuin parhaimmaksi arvioidussa sairaanhoitopiirissä. Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus puolestaan oli nelinkertainen huonoimmaksi arvioidussa sairaanhoitopiirissä verrattuna parhaiten sijoittuneeseen piiriin.

BCG:n laskelmien mukaan 507 aivohalvaus-, sydäninfarkti- ja lantiomurtumakuolemaa voitaisiin välttää vuosittain, jos kaikki Suomen sairaala-alueet suoriutuisivat näiden potilasryhmien hoidosta yhtä hyvin kuin parhaiten suoriutuva neljännes. Jos kaikki alueet yltäisivät parhaiten suoriutuvan alueen tuloksiin, vältettäisiin yli 1 400 kuolemaa.

Aikaansaatuihin terveyshyötyihin perustuva terveydenhuolto säästäisi myös rahaa. Edellä mainittujen potilasryhmien suorissa hoitokustannuksissa säästö olisi vuodessa 400–900 miljoonaa euroa.

Mittarit kuntoon

Köhlerin mukaan pitäisi uudistaa mittarit, joilla eri sairaaloiden ja alueiden toimintaa vertaillaan.

– Tuotettua terveydenhoitoa pitäisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena läpi tietyn sairauden tai potilasryhmän.Tällöin palveluiden maksajilla ja järjestäjillä on täysi näkyvyys terveydenhoitojärjestelmän kokonaiskustannuksiin ja hoidon kokonaisvaikuttavuuteen. Se puolestaan mahdollistaa tietoisten valintojen tekemisen.

Selvityksen kolmas kehityskohta liittyy rahoitukseen. Terveydenhuollon tuottajille maksetun korvauksen tulisi perustua suoritteiden sijasta hoidon vaikuttavuuteen.

Ehdotetusta sote-mallista puuttuu Köhlerin mukaan myös objektiiviseen dataan perustuvia tapoja vertailla hoitopaikkoja ja -menetelmiä. Tarvitaan tietoa siitä, mitkä hoidot ovat tehokkaita. Asiakkaalla pitäisi olla tietoa, jonka perusteella hän valitsee hoitopaikan laatuun perustuen.

– Olisi hyvä myös ratkaista, miten valinnanvapauden ja kasvavan kilpailun tilanteessa varmistetaan ehjä hoitoketju ja palveluiden yhtenäisyys eri toimijoiden välillä.

Köhler toteaa, että oppia terveydenhuollon parhaista käytännöistä kannattaa ottaa muista maista ja potilailta. Potilaat osaavat parhaiten kertoa, mikä heille on hoidossa tärkeintä.

KOHTI VAIKUTTAVAA TERVEYDENHUOLTOA

  1. Luodaan vaikuttavan terveydenhoidon kansallinen strategia. Ruotsin 5-vuotissuunnitelmassa varat päätettiin kohdentaa rekisteritutkimukseen.
  2. Käydään potilasryhmittäin läpi, millaisia vaikuttavuuden standardeja halutaan ottaa käyttöön. Tietojärjestelmät, kuten Kanta-arkisto, tukevat vaikuttavuutta. Potilaat saavat tietoa hoitotuloksista avoimissa portaaleissa.
  3. Luodaan terveydenhuoltoon uusia rooleja tukemaan integraatiota. Siirrytään järjestelmään, jossa ostetaan palvelukokonaisuuksia.
  4. Arvioidaan lääkehoitoa kokonaisuuden

osana. Avohoidon lääkkeitä ja sairaalalääkkeitä kohdellaan kuten muita hoitoja. Kokeillaan riskinjakomalleja, joissa lääkkeen korvattavuus perustuu sen antamaan hyötyyn potilaalle.

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Novartis Finlandin kanssa.

FI1608514878


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 204

Warning: Illegal string offset 'rules' in /var/www/fs4/48/aitioleh/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 205
<