Archive

Kuuluuko potilaiden ääni lääkkeiden arviointiprosesseissa?

Monitahoisessa ja mutkikkaassa arviointijärjestelmässä huomioidaan useita näkökulmia ja kuullaan eri toimijoita. Päätösten vaikutukset näkyvät lopulta potilaiden lääkehoidossa ja arjessa. Myyntiluvan saatuaan uusi lääke voi joutua pitkäänkin arviointiin, jossa sen hoidollisia ja taloudellisia ominaisuuksia puntaroidaan. Arviointia vaaditaan esimerkiksi korvattavuuksista ja sairaalalääkkeiden

Lue lisää

Keuhkosyöpäkampanja murtaa ennakkoluuloja

Keuhkosyöpäpotilaat kokevat usein häpeää ja kohtaavat ennakkoluuloja niin terveydenhuollon piirissä kuin lähi- ympäristössäänkin. Marraskuussa käynnistyvä keuhko- syöpäkampanja tuo esille potilaiden ääntä ja poistaa sairauteen liittyvää stigmaa. Tavoitteena on myös herättää toivoa – uusia hoitoja kehitetään ja otetaan käyttöön jatkuvasti.

Lue lisää

Taysissa paikalleen jämähtäminen ei ole vaihtoehto

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Eija Tomás. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosina 2013 ja 2016 teettämissä tunnettuustutkimuksissa selvisi, että tietämys vuonna 2014 voimaantulleesta valinnanvapaudesta on parantunut. Erikoissairaanhoidon valinnanvapausasiakkaiden määrä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa neljässä vuodessa jopa nelinkertaistunut.

Lue lisää

Kun lääkelasku ei ole enää entisensä

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki muokkasi diabeteslääkkeiden Kela-korvattavuuksia. Muutos on näkynyt muun muassa tuhansien diabetespotilaiden lompakoissa sekä hoidon suunnittelussa.

Lue lisää

Koko kansan Kanta

Mikä on Kanta-palvelujen rooli suomalaisen terveydenhuollon uudistuksessa? Kutsuimme Kanta-palvelujen kolme keskeistä kehittäjää, Kelan ICT-johtajan Marina Lindgrenin, THL:n tietojohtajan Pekka Kahrin ja STM:n erityisasiantuntijan Anna Kärkkäisen keskustelemaan aiheesta

Lue lisää

Normaalia vanhenemista vai sittenkin läppävika?

Jos liikkeelle lähtiessä rintaan sattuu ja hengästyttää, syke nousee pienestäkin ponnistuksesta ja rasitus saa jopa pyörtymään, oireiden taustalla saattaa olla sydämen läppävika. Aorttaläpän ahtauma on länsimaissa ikääntyneiden yleisin hoitoa edellyttävä sydämen läppävika. Sairaus koskettaa jopa seitsemää prosenttia yli 65-vuotiaista suomalaisista.

Lue lisää

Tulevaisuuden hoitopolkuja kartoittamassa

Sairaudet ovat yksilöllisiä siinä missä ihmisetkin. Hoitojen kehittäminen vaatiikin monesti kullekin potilaalle räätälöityjä ratkaisuja. Suomessa on käynnissä monia yksilöllistetyn hoidon kehityshankkeita. Uusi Future Care Finland -verkkosivusto kokoaa näistä tietoa kaikkien nähtäville. Sairauksien hoito on muuttumassa entistä yksilöllistetymmäksi. Suuntana on P4-terveydenhuolto,

Lue lisää

Terveydestä kannattaa puhua

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta ei osoita laantumisen merkkejä, kun vuosisadan hallintouudistusta sorvataan valmiiksi. Sote-uudistus on ollut vakiopuheenaihe jo vuosia ja on sitä varmasti tulevaisuudessakin. Toisaalta hyvinvoinnista ja terveyspalveluista sietääkin puhua. Terveys on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä voimavaroista. Terveys on

Lue lisää

Terveydenhuoltomme on hyvä, mutta ei paras – työtä on vielä tehtäväksi

The Lancet -lehdessä julkaistut viimeaikaiset tutkimukset nostavat oikeutetusti maamme terveydenhuollon maailman ja Euroopan kärkikastiin. Erityisesti erikoissairaanhoitoamme pidetään hyvänä ja tehokkaana.

Lue lisää

Enemmän irti uusista lääkkeistä

Vakavien sairauksien hoito etenee, ja kehittyneet lääkehoidot parantavat hoitotuloksia. Hyödynnetäänkö uusia mahdollisuuksia kuitenkaan tarpeeksi? Vuonna 2010 julkaistun selvityksen mukaan noin joka kolmas sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa1. Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin miltä se voi kuulostaa. Uudentyyppisiin täsmällisiin

Lue lisää